فایل های دسته بندی فرم و مستندات

نمونه فرم کنترل پروژه

دانلود فایل نمونه فرم کنترل پروژه در قالب فایل Word و Pdf در 1 صفحه.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم درخواست ماموریت

فرم درخواست ماموریت در قالب فایل Word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم ارزیابی اثر بخشی دوره آموزشی برگزار شده

فرم ارزیابی اثر بخشی دوره آموزشی برگزار شده در قالب فایل Word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم استشهاد محلی ملک کشاورزی

دانلود نمونه فرم استشهاد و احراز محلی ملک کشاورزی، در قالب فایل Word در 1 صفحه. این فایل فرم استشهادیه محلی برای ملک کشاورزی می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم صورتجلسه

فرم صورتجلسه در قالب فایل Word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم تعهدنامه رازداری

فرم تعهدنامه رازداری در قالب فایل Word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم مرخصی ساعتی و روزانه

فرم مرخصی ساعتی و روزانه در قالب فایل Word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مستندات مورد نیاز برای رتبه بندی فرهنگیان

تمامی مستندات مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه رتبه بندی فرهنگیان

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گواهی تدریس به همکاران جهت بارگذاری در سایت رتبه بندی

گواهی تدریس به همکاران جهت بارگذاری در سایت رتبه بندی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد قابل ویرایش تقدیر نامه روز معلم

حاوی 5 فایل ورد تقدیرنامه روز معلم

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم ارزیابی کارکنان از نظر مشتری

فرم ارزیابی کارکنان از نظر مشتری ، در قالب فایل word و Pdf در 1 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد نگهداری تاسیسات

قرارداد نگهداری تاسیسات ، در قالب فایل word و Pdf در 3 صفحه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 145